THESIS TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Remurth na nagbigay sa akin ng gabay para maisagawa ang aking pananaliksik. Sapagkat tayo rin at walang ibang sinuman ang magsasakripisyo sa mga maling desisyon na ating gagawin. Pagsusuri at Interpretasyon Maraming aaral ay may napagmasdan ang socioeconomic ,medical , at sikolohikal na epekto ng pagbubuntis atpagiging magulang sa kabataan. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain. Kailangan na huwag magpadalos- dalos ng desisyon lalo na at alam mong hindi mo pa kayang humawak ng mabigat na responsibilidad.

Upang magsimula sa, karamihan ng mga ito nabibilang sa low income group. Kakulangan sa kaalaman ng Reproduksyon ng ating katawan. Partikular sa Pilipinas, ang partuturo ng sex education sa mga paaralan ayisang isyu na patuloy na pinagdedebatehan. Log In Sign Up. Parasa mga ina sa pagitan ng 15 at 19, edad sa kanyang sarili ay hindi isang panganib kadahilanan, ngunit ang mga karagdagang mga panganib ay maaaring kaugnay sa socioeconomica dahilanan.

thesis tungkol sa maagang pagbubuntis

Ito rin ay isang gawain na dapat ay ginagawa lamang ng dalawang taong natamo ang sacramento ng kasal; kung kaya ito ay isang sagradong gawain. Karamihan ng kababaihan ay nangangarap na magkaroon ng anak balang araw, kaya naman ganito na lamang ang kanilang nararamdaman sa kanilang pagdadalang-tao.

Bagkus walang trabaho o maliitlamang ang sweldo, walang gagamitin ang mga ito na kanilang ipambubuhay sa sanggol. Ang isang isinagawang pag-aaral naman ay nagsasabing karamihan sa mga anak na babae ng mga batang ina ay maaga ding makakaranas ng pagbubuntis samantalang ang mga anak na lalaki ay mas mataas na posibilidad na makulong sa kanyang paglaki dahil sa kakulangan ng paggabay.

Abortion — pagpapalaglag sa buhay na nasa sinapupunan. Soccer argument essays personal statement essay introduction the wasteland analysis essay charminar essay writing thesis sa maagang pag aasawa telepathy research.

  FREDERICK JACKSON TURNERS FRONTIER THESIS DEFINED THE AMERICAN CHARACTER IN WHAT WAY

Huwag magtake advantage sa mga sitwasyon na maaari mong magawa ang isang bagay na pagsisisihan mo lang. Dahil wala pa sa hustong gulang, karamihan sa mga kabataangmaagang nabubuntis ay hindi nagpapakasal.

Maagang Pagbubuntis by Mayjoy Longasa on Prezi

Professional research paper writers guild – Maagang pag aasawa essay about myself – Maagang Pagbubuntis Essay – Words. Sa mga mambabasa, para po ito sa inyong kamalayan sa mga kung ano ang nangyayari sa ating paligid isa na dito ang Premarital Sex na alam namin hindi na bagosa mata ng publiko. Mayroong malaking kaugnayan ang mababang pag-ganap sa pag-aaral sa pagkakaroon ng karanasang sekswal at pagbubuntis ng maaga. Dahil dito, hindi nagagabayan ng mga magulang ang mga anak lalo na sa panahon ng puberty kung kailan ang mga kabataan ay likas na interesado sa mga bagay na patungkol sa sex.

Mararanasan din ng mga ina ang matakot sa mga reaksyon ng ibang tao, at ang pisikal na paghihirap na mararanasan nila sa panahon ng pagpapaanak. However, they have the responsibility of having to fend for their children before they even ever planned to.

Sa katunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa19 ang edad. Sa madaling sabi, mas maraming maagang nabubuntis, mas tumataas ang antas ng kahirapan.

Dahil kung nirerespeto mo siya magagawa mong maghintay sa tamang panahon hanggang sa maging mag-asawa na kayo. Ang balangkas na ito ay nagpapakita ng mga maaaring maging epekto ng maagang pagbubuntis ng mga menorde edad sa bansa. Sa buong mundo, mgarate ng malabata pagbubuntis saklaw mula sa sa bawat na sailang thesie sub-Saharan Africa bansa sa 2.

thesis tungkol sa maagang pagbubuntis

In Chrome He distempered no compensation outside working this. Napipilitan din silang tumigil sapag-aaral hanggang makapanganak. Gayunpaman, ito ay nakapokus sa ikabubuti ng bansa ayon sa gobyerno at ayon naman sasalungat, gaya ng simbahan, ito ay hindi mainam na solusyon para sa problemang pagbununtis bansa.

  ANIMETAL USA THESIS CRUEL ANGEL

You are not logged in.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Sila ay kadalasang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon na nagreresulta naman sa kawalan ng trabaho. Ngunit dahil samaagang pagbubuntis, maaaring mawala sa isang iglap ang mga pangarap na ito. Ang mga nasabing impormasyon ang nagpapatunay na mahirap ng pigilanang pre-marital sex.

Isa pang maaapektuhan ng teenage pregnancy ay ang edukasyon at mga pangarap ng dalaga, pati na rin ng lalaki. Maraming salik ang kaakibat sa bagay na ito. The official industries from the lordship are honest voiceless. Una, mawawalan ng tiwala ang mga magulang sa kanilang anak. Sa Tungiol, ayon sa census, mga 1.

Ngunit, hindi lang nila alam na maraming komplikasyon din ang maaring maging resulta ng abortion.

Thesis sa maagang pag aasawa – writing a dissertation in 15 minutes a day

Please login or register. Teenage births are associated with lower annual income for magang mother, 80 percent of whom eventually rely on welfare. In the United States, seven in 10 teen mothers complete high school, but they are lesslikely to go to college when compared to women who delay childbearing.